Povinně zveřejňované dokumenty

Starší výroční zprávy  a zprávy o činnosti jsou uloženy v PPP. K nahlédnutí na vyžádání.
 

File Size Type Last Modified Download
Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby 304.73 KB PDF 2023/11/29 Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby
Informace o poradenské službě 400.65 KB PDF 2023/11/29 Informace o poradenské službě
Konkrétní informace o poradenské službě 389.74 KB PDF 2023/11/29 Konkrétní informace o poradenské službě
Vnitřní řád PPP 537.52 KB PDF 2023/11/29 Vnitřní řád PPP
Organizační řád PPP 589.85 KB PDF 2023/11/29 Organizační řád PPP
Organizační schéma PPP 354.29 KB PDF 2023/11/29 Organizační schéma PPP
Výroční zpráva PPP 2022-23 9.74 MB PDF 2023/10/31 Výroční zpráva PPP 2022-23
Zpráva o činnosti 2022 4.49 MB PDF 2023/07/10 Zpráva o činnosti 2022
Rozpočet na rok 2023 a střednědobý plán na 2023-2025 2.71 MB PDF 2023/07/10 Rozpočet na rok 2023 a střednědobý plán na 2023-2025
Zřizovací listina 2.96 MB PDF 2021/09/08 Zřizovací listina
Informace o zpracování osobních údajů 72.00 KB DOC 2021/09/08 Informace o zpracování osobních údajů

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny:
602 102 833

Nadřízené orgány

 

Informační portál LK