Povinně zveřejňované dokumenty

Starší výroční zprávy  a zprávy o činnosti jsou uloženy v PPP. K nahlédnutí na vyžádání.

Name Version File Size
Zřizovací listina k 1.9.2017
1.0 314.5 KB
1.0 3.3 MB
1.0 2.9 MB
1.0 4.2 MB
1.0 2 MB
1.0 400.6 KB
Rozpočet na 2018 a střednědobý výhled na 2019-20 schválený usnesením Rady Lib.kraje dne 17.4.2018
1.0 4.6 MB
1.0 592.4 KB
New Návrh rozpočtu na rok 2019
1.0 214 KB
Konkrétní informace o poradenské službě
1.0 381 KB
1.0 347.2 KB
Informace o zpracování osobních údajů
1.0 71.5 KB

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66 466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny: 602 102 833

Nadřízené orgány

Informační portál LK