Přikládám pozvánky na

– setkání ředitelek MŠ
– setkání výchovných poradců
– dvoudenní výjezdní seminář pro metodiky prevence a výchovné poradce
Name Version File Size
Pozvánka na seminář říjen 2018
1.0 68.5 KB
Pozvánka - VP 4.10. 2018
1.0 37.9 KB
1.0 37.9 KB