Poskytované služby

Tým psychologů a speciálních pedagogů poskytuje odbornou pomoc dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v následujících oblastech:

Služby pro veřejnost:

 • individuální psychologické a speciálně pedagogické vyšetření
 • doporučení individuální nebo skupinové integrace pro děti se specifickými poruchami učení
 • v omezeném počtu poskytování individuální nápravné péče v PPP
 • posouzení školní zralosti
 • vyšetření a posudky pro uzpůsobení podmínek státních maturit
 • konzultace výchovných a osobnostních problémů
 • krizové intervence
 • vyšetření profesní orientace pro žáky 8.-9.tříd ZŠ  a 3.ročníků SŠ
 • preventivní programy proti šikaně pro školní třídy, sociometrie školních kolektivů
 • psychologická práce se třídou při harmonizačních nebo seznamovacích pobytech 6.tříd
 • skupinová screeningová vyšetření úrovně čtení a psaní ve 2.-3.třídách ZŠ
 • screeningová vyšetření rizik vzniku poruch učení a nezralosti u předškolních dětí v MŠ
 • kompenzační cvičení pro děti s poruchou pozornosti
 • skupiny pro děti s poruchou pozornosti

Služby pro odbornou veřejnost:

 • pořádání odborných seminářů a metodických setkání pro výchovné poradce, metodiky prevence, dyslektické asistenty a pedagogy
 • návštěvy a konzultace na školách
 • spolupráce se školami na tvorbě a schvalování individuálních vzdělávacích plánů
 • konzultace metod nápravné péče
 • spolupráce s dětskými a odbornými lékaři, orgány OSPOD

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny:
602 102 833

Nadřízené orgány

 

Informační portál LK