Metodické materiály

 

File Size Type Last Modified Download
Metod.materiál - mé dítě má myšlenky na sebevraždu 24.31 KB PDF 2023/11/24 Metod.materiál - mé dítě má myšlenky na sebevraždu
Metodické doporučení - bezpečnostní plán pro žáky 337.63 KB PDF 2023/11/24 Metodické doporučení - bezpečnostní plán pro žáky
Metodické doporučení - při rozhovoru s dítětem nezapomeňte... 24.01 KB PDF 2023/11/24 Metodické doporučení - při rozhovoru s dítětem nezapomeňte...
Metodické doporučení - smrt ve škole 306.03 KB PDF 2023/11/24 Metodické doporučení - smrt ve škole
Metod.doporučení - podpůr.rozhovor se žákem se sebevražed.myšlenkami 21.48 KB PDF 2023/11/24 Metod.doporučení - podpůr.rozhovor se žákem se sebevražed.myšlenkami
Metod.doporučení - varovné znaky sebevražedného jednání 45.91 KB PDF 2023/11/24 Metod.doporučení - varovné znaky sebevražedného jednání
Metod.doporučení - psychická krize, duševní onemocnění 846.76 KB PDF 2023/11/24 Metod.doporučení - psychická krize, duševní onemocnění
Metodické doporučení - hazard 58.26 KB DOCX 2023/11/24 Metodické doporučení - hazard
Metodické doporučení - domácí násilí 128.00 KB DOC 2023/11/24 Metodické doporučení - domácí násilí
Metodické doporučení - příslušnost k subkulturám 96.50 KB DOC 2023/11/24 Metodické doporučení - příslušnost k subkulturám
Metodické doporučení - rizikové sexuální chování 149.50 KB DOC 2023/11/24 Metodické doporučení - rizikové sexuální chování
Metodické doporučení - nová náboženská hnutí 141.50 KB DOC 2023/11/24 Metodické doporučení - nová náboženská hnutí
Metodické doporučení - sebepoškozování 106.00 KB DOC 2023/11/24 Metodické doporučení - sebepoškozování
Metodické doporučení - netolismus 74.50 KB DOC 2023/11/24 Metodické doporučení - netolismus
Metod.doporučení - krizové situace spojené s násilím 142.00 KB DOC 2023/11/24 Metod.doporučení - krizové situace spojené s násilím
Metodické doporučení - poruchy příjmu potravy 216.60 KB PDF 2023/11/24 Metodické doporučení - poruchy příjmu potravy
Metodické doporučení - tabák 395.47 KB PDF 2023/11/24 Metodické doporučení - tabák
Školní metodik prevence - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí) 866.04 KB PDF 2021/09/08 Školní metodik prevence - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
Školní metodik prevence - dodatky - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí) 1.23 MB PPT 2021/09/08 Školní metodik prevence - dodatky - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
Školní metodici prevence - evaluace 653.24 KB PDF 2021/09/08 Školní metodici prevence - evaluace
Záškoláctví - informace OSPOD pro školy 2.80 MB PDF 2021/09/08 Záškoláctví - informace OSPOD pro školy
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků 438.00 KB PDF 2021/09/08 Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků
Příklady dobré praxe programů školní prevence 1.79 MB PDF 2021/09/08 Příklady dobré praxe programů školní prevence
Plán pedagogické podpory 27.24 KB DOCX 2021/09/08 Plán pedagogické podpory
Odůvodněné případy pro nezařazení 2.cizího jazyka 47.50 KB DOC 2021/09/08 Odůvodněné případy pro nezařazení 2.cizího jazyka
Minimální preventivní program 1.13 MB PDF 2021/09/08 Minimální preventivní program
Metodické doporučení k primární prevenci na školách 113.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení k primární prevenci na školách
Metodické doporučení - šikana 87.00 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - šikana
Metodické doporučení - záškoláctví 120.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - záškoláctví
Metodické doporučení - vandalismus 80.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - vandalismus
Metodické doporučení - syndrom týraného dítěte 73.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - syndrom týraného dítěte
Metodické doporučení - kyberšikana 82.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - kyberšikana
Metodické doporučení - krádeže 77.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - krádeže
Metodické doporučení - homofobie 78.00 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - homofobie
Metodické doporučení - extremismus 70.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - extremismus
Metodické doporučení - drogy 149.00 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - drogy
Metodické doporučení - doprava 66.00 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - doprava
Metodické doporučení - alkohol 72.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - alkohol
Individuální vzdělávací plán 8 předmětů 42.49 KB DOCX 2021/09/08 Individuální vzdělávací plán 8 předmětů
Individuální vzdělávací plán 12 předmětů 45.10 KB DOCX 2021/09/08 Individuální vzdělávací plán 12 předmětů
Co dělat, když - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí) 672.48 KB PDF 2021/09/08 Co dělat, když - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
Bezpečné klima ve školách - závěrečná zpráva 843.93 KB PDF 2021/09/08 Bezpečné klima ve školách - závěrečná zpráva
Doporučení učitelům pro práci s žáky s ADD-ADHD ve škole 35.50 KB DOC 2021/09/07 Doporučení učitelům pro práci s žáky s ADD-ADHD ve škole
Rozhovor s dětským psychiatrem o ADHD 129.50 KB DOC 2021/09/07 Rozhovor s dětským psychiatrem o ADHD

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny:
602 102 833

Nadřízené orgány

 

Informační portál LK