Metodické materiály

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Školní metodik prevence - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
170 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:06
Školní metodik prevence - dodatky - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
158 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:06
Záškoláctví - informace OSPOD pro školy
144 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:07
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků
150 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:06
Příklady dobré praxe programů školní prevence
330 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
140 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
Plán pedagogické podpory
159 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
Odůvodněné případy pro nezařazení 2.cizího jazyka
157 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
Minimální preventivní program
145 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
Metodické doporučení k primární prevenci na školách
154 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - šikana
233 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - záškoláctví
193 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - vandalismus
135 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - Tabák
161 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - syndrom týraného dítěte
200 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - poruchy příjmu potravy
268 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
345 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - kyberšikana
166 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - krádeže
143 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - homofobie
136 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - extremismus
156 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - drogy
417 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:02
Metodické doporučení - doprava
126 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:02
Metodické doporučení - alkohol
278 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:02
Individuální vzdělávací plán 8 předmětů
198 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:01
Individuální vzdělávací plán 12 předmětů
158 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:02
Co dělat, když - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
182 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:00

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66 466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny: 602 102 833

Nadřízené orgány

Informační portál LK