Metodické materiály

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Školní metodik prevence - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
143 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:06
Školní metodik prevence - dodatky - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
136 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:06
Záškoláctví - informace OSPOD pro školy
120 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:07
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků
131 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:06
Příklady dobré praxe programů školní prevence
264 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
119 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
Plán pedagogické podpory
137 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
Odůvodněné případy pro nezařazení 2.cizího jazyka
135 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
Minimální preventivní program
120 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
Metodické doporučení k primární prevenci na školách
131 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - šikana
212 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - záškoláctví
166 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - vandalismus
114 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - Tabák
136 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - syndrom týraného dítěte
179 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - poruchy příjmu potravy
244 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
324 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - kyberšikana
137 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - krádeže
123 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - homofobie
119 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - extremismus
136 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - drogy
386 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:02
Metodické doporučení - doprava
110 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:02
Metodické doporučení - alkohol
246 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:02
Individuální vzdělávací plán 8 předmětů
173 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:01
Individuální vzdělávací plán 12 předmětů
138 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:02
Co dělat, když - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
160 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:00

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66 466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny: 602 102 833

Nadřízené orgány

Informační portál LK