Metodické materiály

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Školní metodik prevence - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
188 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:06
Školní metodik prevence - dodatky - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
173 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:06
Záškoláctví - informace OSPOD pro školy
161 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:07
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků
165 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:06
Příklady dobré praxe programů školní prevence
372 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:05
159 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:05
Plán pedagogické podpory
176 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:05
Odůvodněné případy pro nezařazení 2.cizího jazyka
176 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:05
Minimální preventivní program
161 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:05
Metodické doporučení k primární prevenci na školách
178 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:04
Metodické doporučení - šikana
258 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:04
Metodické doporučení - záškoláctví
213 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:04
Metodické doporučení - vandalismus
148 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:04
Metodické doporučení - Tabák
177 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:04
Metodické doporučení - syndrom týraného dítěte
218 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:04
Metodické doporučení - poruchy příjmu potravy
288 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:03
373 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:03
Metodické doporučení - kyberšikana
185 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:03
Metodické doporučení - krádeže
157 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:03
Metodické doporučení - homofobie
152 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:03
Metodické doporučení - extremismus
170 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:03
Metodické doporučení - drogy
460 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:02
Metodické doporučení - doprava
141 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:02
Metodické doporučení - alkohol
303 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:02
Individuální vzdělávací plán 8 předmětů
225 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:01
Individuální vzdělávací plán 12 předmětů
177 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:02
Co dělat, když - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
202 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 11:00

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66 466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny: 602 102 833

Nadřízené orgány

Informační portál LK