Metodické materiály

Školní metodik prevence - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
1.0 13-09-2018 12:06 Download 866 KB
Školní metodik prevence - dodatky - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
1.0 13-09-2018 12:06 Download 1.2 MB
Záškoláctví - informace OSPOD pro školy
1.0 13-09-2018 12:07 Download 2.8 MB
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků
1.0 13-09-2018 12:06 Download 438 KB
Příklady dobré praxe programů školní prevence
1.0 13-09-2018 12:05 Download 1.8 MB
1.0 13-09-2018 12:05 Download 29.5 KB
Plán pedagogické podpory
1.0 13-09-2018 12:05 Download 27.2 KB
Odůvodněné případy pro nezařazení 2.cizího jazyka
1.0 13-09-2018 12:05 Download 47.5 KB
Minimální preventivní program
1.0 13-09-2018 12:05 Download 1.1 MB
Metodické doporučení k primární prevenci na školách
1.0 13-09-2018 12:04 Download 113.5 KB
Metodické doporučení - šikana
1.0 13-09-2018 12:04 Download 87 KB
Metodické doporučení - záškoláctví
1.0 13-09-2018 12:04 Download 120.5 KB
Metodické doporučení - vandalismus
1.0 13-09-2018 12:04 Download 80.5 KB
Metodické doporučení - Tabák
1.0 13-09-2018 12:04 Download 102.5 KB
Metodické doporučení - syndrom týraného dítěte
1.0 13-09-2018 12:04 Download 73.5 KB
Metodické doporučení - poruchy příjmu potravy
1.0 13-09-2018 12:03 Download 66 KB
1.0 13-09-2018 12:03 Download 79 KB
Metodické doporučení - kyberšikana
1.0 13-09-2018 12:03 Download 82.5 KB
Metodické doporučení - krádeže
1.0 13-09-2018 12:03 Download 77.5 KB
Metodické doporučení - homofobie
1.0 13-09-2018 12:03 Download 78 KB
Metodické doporučení - extremismus
1.0 13-09-2018 12:03 Download 70.5 KB
Metodické doporučení - drogy
1.0 13-09-2018 12:02 Download 149 KB
Metodické doporučení - doprava
1.0 13-09-2018 12:02 Download 66 KB
Metodické doporučení - alkohol
1.0 13-09-2018 12:02 Download 72.5 KB
Individuální vzdělávací plán 8 předmětů
1.0 13-09-2018 12:01 Download 42.5 KB
Individuální vzdělávací plán 12 předmětů
1.0 13-09-2018 12:02 Download 45.1 KB
Co dělat, když - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
1.0 13-09-2018 12:00 Download 672.5 KB

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny:
602 102 833

Nadřízené orgány

Informační portál LK