Metodické materiály

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Školní metodik prevence - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
127 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:06
Školní metodik prevence - dodatky - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
118 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:06
Záškoláctví - informace OSPOD pro školy
105 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:07
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků
114 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:06
Příklady dobré praxe programů školní prevence
215 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
101 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
Plán pedagogické podpory
114 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
Odůvodněné případy pro nezařazení 2.cizího jazyka
118 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
Minimální preventivní program
104 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:05
Metodické doporučení k primární prevenci na školách
111 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - šikana
173 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - záškoláctví
132 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - vandalismus
98 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - Tabák
116 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - syndrom týraného dítěte
143 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:04
Metodické doporučení - poruchy příjmu potravy
192 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
252 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - kyberšikana
111 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - krádeže
108 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - homofobie
102 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - extremismus
118 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:03
Metodické doporučení - drogy
293 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:02
Metodické doporučení - doprava
95 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:02
Metodické doporučení - alkohol
200 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:02
Individuální vzdělávací plán 8 předmětů
158 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:01
Individuální vzdělávací plán 12 předmětů
122 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:02
Co dělat, když - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
145 downloads 1.0 FilipS 13-09-2018 12:00

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66 466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny: 602 102 833

Nadřízené orgány

Informační portál LK