Metodické materiály

Name Version File Size
Školní metodik prevence - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
1.0 866 KB
Školní metodik prevence - dodatky - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
1.0 1.2 MB
Záškoláctví - informace OSPOD pro školy
1.0 2.8 MB
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků
1.0 438 KB
Příklady dobré praxe programů školní prevence
1.0 1.8 MB
1.0 29.5 KB
Plán pedagogické podpory
1.0 27.2 KB
Odůvodněné případy pro nezařazení 2.cizího jazyka
1.0 47.5 KB
Minimální preventivní program
1.0 1.1 MB
Metodické doporučení k primární prevenci na školách
1.0 113.5 KB
Metodické doporučení - šikana
1.0 87 KB
Metodické doporučení - záškoláctví
1.0 120.5 KB
Metodické doporučení - vandalismus
1.0 80.5 KB
Metodické doporučení - Tabák
1.0 102.5 KB
Metodické doporučení - syndrom týraného dítěte
1.0 73.5 KB
Metodické doporučení - poruchy příjmu potravy
1.0 66 KB
1.0 79 KB
Metodické doporučení - kyberšikana
1.0 82.5 KB
Metodické doporučení - krádeže
1.0 77.5 KB
Metodické doporučení - homofobie
1.0 78 KB
Metodické doporučení - extremismus
1.0 70.5 KB
Metodické doporučení - drogy
1.0 149 KB
Metodické doporučení - doprava
1.0 66 KB
Metodické doporučení - alkohol
1.0 72.5 KB
Individuální vzdělávací plán 8 předmětů
1.0 42.5 KB
Individuální vzdělávací plán 12 předmětů
1.0 45.1 KB
Co dělat, když - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
1.0 672.5 KB

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66 466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny: 602 102 833

Nadřízené orgány

Informační portál LK