Metodické materiály

 

File Size Type Last Modified Download
Školní metodik prevence - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí) 866.04 KB PDF 2021/09/08 Školní metodik prevence - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
Školní metodik prevence - dodatky - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí) 1.23 MB PPT 2021/09/08 Školní metodik prevence - dodatky - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
Školní metodici prevence - evaluace 653.24 KB PDF 2021/09/08 Školní metodici prevence - evaluace
Záškoláctví - informace OSPOD pro školy 2.80 MB PDF 2021/09/08 Záškoláctví - informace OSPOD pro školy
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků 438.00 KB PDF 2021/09/08 Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků
Příklady dobré praxe programů školní prevence 1.79 MB PDF 2021/09/08 Příklady dobré praxe programů školní prevence
Poruchy příjmu potravy 29.50 KB DOC 2021/09/08 Poruchy příjmu potravy
Plán pedagogické podpory 27.24 KB DOCX 2021/09/08 Plán pedagogické podpory
Odůvodněné případy pro nezařazení 2.cizího jazyka 47.50 KB DOC 2021/09/08 Odůvodněné případy pro nezařazení 2.cizího jazyka
Minimální preventivní program 1.13 MB PDF 2021/09/08 Minimální preventivní program
Metodické doporučení k primární prevenci na školách 113.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení k primární prevenci na školách
Metodické doporučení - šikana 87.00 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - šikana
Metodické doporučení - záškoláctví 120.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - záškoláctví
Metodické doporučení - vandalismus 80.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - vandalismus
Metodické doporučení - Tabák 102.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - Tabák
Metodické doporučení - syndrom týraného dítěte 73.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - syndrom týraného dítěte
Metodické doporučení - poruchy příjmu potravy 66.00 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - poruchy příjmu potravy
Metodické doporučení - násilí 79.00 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - násilí
Metodické doporučení - kyberšikana 82.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - kyberšikana
Metodické doporučení - krádeže 77.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - krádeže
Metodické doporučení - homofobie 78.00 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - homofobie
Metodické doporučení - extremismus 70.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - extremismus
Metodické doporučení - drogy 149.00 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - drogy
Metodické doporučení - doprava 66.00 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - doprava
Metodické doporučení - alkohol 72.50 KB DOC 2021/09/08 Metodické doporučení - alkohol
Individuální vzdělávací plán 8 předmětů 42.49 KB DOCX 2021/09/08 Individuální vzdělávací plán 8 předmětů
Individuální vzdělávací plán 12 předmětů 45.10 KB DOCX 2021/09/08 Individuální vzdělávací plán 12 předmětů
Co dělat, když - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí) 672.48 KB PDF 2021/09/08 Co dělat, když - prezentace M.Veselé (Společně k bezpečí)
Bezpečné klima ve školách - závěrečná zpráva 843.93 KB PDF 2021/09/08 Bezpečné klima ve školách - závěrečná zpráva

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny:
602 102 833

Nadřízené orgány

 

Informační portál LK