Jak zažádat o vyšetření

Žádost o vyšetření podává zákonný zástupce (rodič) nezletilého dítěte nebo sám zletilý student. O vyšetření nemůže požádat škola, ale poradna s ní vždy,  pokud se problém týká vzdělávání, spolupracuje. Pokud se projeví problém ve vzdělávání a dítě dosud není naším klientem, rodiče nejprve kontaktuje školu (třídní učitel, výchovný poradce) a společně se domluví na možnostech školy i rodiny, jak dítě podpořit. K tomu slouží tříměsíční Plán pedagogické podpory. Pokud se ukáže jako nedostatečný, škola ho vyhodnotí a s rodičem se domluví, aby se do PPP s dítětem sám objednal. Zároveň nám škola zašle vyhodnocený PLPP.

Objednat se můžete:

 • kdykoliv přes objednávkový dotazník na tomto webu (rubrika KONTAKTUJTE NÁS)
 • kdykoliv emailem: poradna@pppjbc.cz
 • telefonicky v pracovní dny 7.30 – 9.00 a 14.30 – 15.30, ve středu prodlouženo 13.00 – 17.00
 • a to jen na číslech  602 102 833 nebo 777 357 239 (na jiných telefonních číslech není přijetí objednávky možné)

Žádosti o vyšetření přijímají administrativní pracovnice p. Šmirausová nebo p. Holová. Po přijetí je objednávka zařazena podle data do vnitřního objednávkového systému. Následně Vás telefonicky (nebo mailem) budeme kontaktovat.

Jaké informace od Vás při objednání potřebujeme:

 • jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště
 • školu a třídu  kterou dítě navštěvuje
 • zda dítě bylo již v naší poradně vyšetřeno a kdy
 • zda bylo dítě vyšetřeno v jiné PPP, na dětské psychiatrii nebo neurologii (k vyšetření pak potřebujeme předložit zprávy z vyšetření)
 • jaký je důvod žádosti o vyšetření, tedy jaké problémy máte, zda škola vypracovala Plán ped.podpory
 • kdo objednává, jméno rodiče (zák. zástupce), jeho email a telefon

K objednání nepotřebujete:

 • doporučení lékaře
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • rodné číslo dítěte
 • vyšetření je BEZPLATNÉ

Co je třeba vzít s sebou:

 • školní sešity (domácí sešity), žákovskou knížku (pokud jde o problémyve vzdělávání)
 • odborné posudky a zprávy z případných vyšetření v jiných zařízeních

Sdělení termínu vyšetření:

Telefonicky nebo na uvedený kontaktní mail Vám sdělíme konkrétní termín vyšetření a hodinu. Pokud dítě onemocní, je nutné nám to co nejdříve sdělit, dostanete náhradní termín a původní bude využit pro dalšího klienta.

Vyšetření často probíhá ve dvou dvouhodinových blocích (psychologické a speciálně-pedagogické), proto Vám často sdělíme dva termíny návštěvy a je nutné dostavit se na oba termíny (někdy ve dvou různých dnech, což je pro dítě lépe zvládnutelné). Jindy, zejména u kontrolních vyšetření, postačuje jen jedno z obou vyšetření.

Objednací doba je podle zákona 3 měsíce. Pokud je to ale v našich silách, snažíme se vyhovět co nejdříve. Pokud se k vyšetření v domluveném termínu bez omluvy nedostavíte, Vaše žádost je z pořadníku vyřazena – v případě, že se znovu objednáte, budete opět čekat jako byste se objednali poprvé. V případě, že se včas omluvíte, Vám naopak najdeme co nejbližší volný termín.

 

File Size Type Last Modified Download
Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby 304.73 KB PDF 2023/11/29 Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby
Informace o poradenské službě 400.65 KB PDF 2023/11/29 Informace o poradenské službě
Konkrétní informace o poradenské službě 389.74 KB PDF 2023/11/29 Konkrétní informace o poradenské službě
Vnitřní řád PPP 537.52 KB PDF 2023/11/29 Vnitřní řád PPP
Organizační řád PPP 589.85 KB PDF 2023/11/29 Organizační řád PPP
Informace o zpracování osobních údajů 72.00 KB DOC 2021/09/08 Informace o zpracování osobních údajů

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny:
602 102 833

Nadřízené orgány

 

Informační portál LK