Projekty

Byli jsme zapojeni do projektu NAKAP LK II

 

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

  • Projekt byl realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
  • Specifickým cílem bylo nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.
  • Projekt byl financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Byli jsme zapojeni do projektu NAKAP LK I

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Datum zahájení projektu:  1.8.2018
Datum ukončení projektu: 31.8.2020

PPP Jablonec nad Nisou se stala partnerem krajského projektu NAKAP LK I v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky. Dalšími aktivitami projektu jsou Podpora čtenářské či matematické gramotnosti žáků nebo Podpora polytechnického vzdělávání.

 

 

Byli jsme zapojeni do projektu Poradenství  v Libereckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.00/140133
Název operačního projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název projektu: Poradenství v Libereckém kraji
Datum zahájení projektu:  1.4.2010
Datum ukončení projektu: 31.5.2013

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny:
602 102 833

Nadřízené orgány

 

Informační portál LK