Státní maturita

Kdo může žádat o uzpůsobení podmínek státní maturity?

Žádost o vyšetření podává sám zletilý student – maturant ke konci předmaturitního nebo na začátku maturitního ročníku, nejpozději však do 15.10. školního roku, ve kterém maturuje.

  • Uzpůsobení podmínek maturity lze na základě vyšetření přiznat jen těm studentům, kteří již v minulosti měli diagnostikovanou poruchu učení nebo poruchu pozornosti a byli v péči PPP.
  • Studenti s tělesným nebo smyslovým postižením se musí obrátit na příslušné SPC, v jehož péči jsou.
  • Studenty, kteří byli v minulosti v péči jiné PPP nebo SPC vyšetřujeme jen v odůvodněných případech (např. přestěhování) a je nutné doložit předchozí nálezy převedením spisu nebo kopiemi zpráv.
  • Studenti, kteří po celou dobu na SŠ studovali bez jakýchkoliv úlev, nemají nárok ani na přizpůsobení podmínek státní maturity. Proto doporučujeme našim klientům včasné kontrolní vyšetření, nejlépe již při přechodu ze ZŠ nebo během 1. ročníku studia. Týká se klientů PPP s poruchou učení nebo pozornosti diagnostikovanou a sledovanou  již během základní školy.
  • Uzpůsobení spočívá pouze v úpravě podmínek maturitní zkoušky (např. prodloužení času, některé pomůcky, vyrovnání handicapu konkrétní poruchy), nejde o ulehčení maturitních otázek nebo mírnější hodnocení výkonů maturanta.
  • K vyšetření se přihlaste běžným způsobem podle instrukcí v rubrice JAK ZAŽÁDAT O VYŠETŘENÍ
  • Písemný posudek k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky musí student odevzdat ve své SŠ nejpozději do 15.11. Elektronicky ho do systému zadává pouze proškolený pracovník PPP a po uzavření systému ze strany CERMATu již nelze posudky dodatečně opravit nebo doplnit.
 

File Size Type Last Modified Download
Dotazník pro SŠ k maturitě 40.50 KB DOC 2021/09/08 Dotazník pro SŠ k maturitě

Pedagogicko-psychologická poradna

Smetanova 66
466 01 Jablonec nad Nisou

Hlavní mobil poradny:
602 102 833

Nadřízené orgány

 

Informační portál LK