Vážení rodiče, na základě pokynu MŠMT bude PPP otevřena pro osobní návštěvy klientů a jejich zákonných zástupců od 11.5.

Na první období jsou v plánu urychlená vyšetření zbývajících školních zralostí. Rodiče dosud nevyšetřených předškoláků  si obvolají jednotlivé speciální pedagožky, ke kterým byli přiděleni a které už s většinou z Vás komunikovaly. Budete zváni na konkrétní čas a bude nutné se řídit hygienickými pravidly, která se během telefonátu dozvíte. Je bezpodmínečně nutné, abyste byli zdraví a i všichni z Vaší domácnosti.

Bez předchozí telefonické domluvy nebude možný do PPP přístup. Bude možné si vyzvedávat již hotové zprávy z vyšetření, ale po předchozí domluvě a v domluvený čas. Čekárnu nebude možné využívat, do budovy internátu  patrně nebude volný přístup. Před zahájením provozu pro klienty zveřejníme na webu podrobnější pokyny, které ještě musíme upřesnit.

Dobu do 11.5. využijeme zatím pro konzultace mailem a telefonem ohledně prodloužení již dříve přiznaných podpůrných opatření (tzv. kontroly integrací). Chceme uklidnit všechny rodiče, že děti a žáci, kterým končí platnost Doporučení rozhodně nebudou v dalším školním roce bez podpory.

Děkujeme za pochopení a trpělivost. Nadále jsme k dispozici na mailech a telefonech v pracovní době.

Přejeme i nadále pevné zdraví.