V souladu s opatřeními přijatými Libereckým krajem, Krajskou hygienickou stanicí v Liberci a složkami Integrovaného záchranného systému ze dne 27.2.2020.

Pokud jste pobývali v zahraničí, zejména v oblastech s komunitním výskytem onemocnění COVID-19, mezi které jsou aktuálně zařazeny Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie, Japonsko, Singapur

• Nechoďte na vyšetření do PPP, nevstupujte do prostoru PPP (ani do čekárny), mohli byste ohrozit ostatní naše klienty a pracovníky PPP, a to ani v případě, že se cítíte zdraví !!!

• Zavolejte si včas o náhradní termín vyšetření, který bude po dohodě s Vámi nastaven nejdříve 14 dní po Vašem návratu ze zahraničí. Rádi Vám termín prohodíme s jiným klientem, nebudete muset čekat déle, než je nezbytné.

• Děkujeme za Vaši ohleduplnost a zodpovědné jednání

V Jablonci n.N., dne 3.3.2020

Mgr. Ivana Ullmannová, ředitelka PPP