INFORMACE K PROVOZU ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27.
ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Individuální práce s klientem je ve školských poradenských zařízeních nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Nedoporučuje se však po dobu trvání nouzového stavu s ohledem na ochranu zdraví všech zúčastněných vykonávat činnosti skupinové, a to zejména depistáže či testy profesní orientace.
 Podle krizového opatření vlády, kterým je omezen volný pohyb osob, platí výjimka, která se uplatní i pro cestu rodiče s dítětem do a z školského poradenského zařízení (a to i přes hranice okresu), konkrétně se jedná o ustanovení: „nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu“.

Připravte si před cestou k nám čestné prohlášení (to lze i potvrdit pro cestu zpět razítkem poradny), v případě potřeby potvrdíme telefonicky policejní hlídce, že jste k nám opravdu objednáni. Volejte hl. mobil PPP 602 102 833

POZOR – pokyny k pobytu v PPP si přečtěte v předchozím příspěvku z 24.2.2021