Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.2.2021
je s platností od 25.2.2021
Vstup do poradny povolen pro osoby od 15 let
pouze s certifikovaným respirátorem s filtrační účinností alespoň 95%
(např.FFP2 nebo KN95)
BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU !!! 
nebo s certifikovanou obličejovou maskou
(norma ČSN EN 14683+AC)
akceptujeme nanoroušky
POVINNÉ JE ZAKRYTÍ ÚST I NOSU 
PO CELOU DOBU POBYTU V PPP
Látkové a jiné necertifikované roušky jsou u osob nad 15 let nepřípustné, není možné ani použití zjevně špinavých nevyměňovaných roušek a respirátorů. 
Nebudete vpuštěni do prostor PPP.
Děti do 15 let mají výjimku, ale zakrytí úst i nosu je povinné i u nich, lze využít jednorázové chirurgické roušky zdvojené , dětské nanoroušky, látkové roušky s vkládacím nanofiltrem, udržované a funkční látkové dětské roušky (posoudí pracovnice PPP při vstupu) apod. Bez zakrytí nosu i úst dítě nemůžeme vyšetřit.
Velmi prosíme s ohledem na nutnou ochranu našich odborných pracovníků, aby i děti nad 10 let už využily respirátor, pokud jim velikostně vyhovuje. 
I nadále platí:
předem na návštěvě domluvit telefonicky nebo mailem (ať jde o vyšetření nebo vyzvednutí zprávy)
  Pro objednání termínu vyšetření volejte na hlavní mobil 602 102 833
  Pro vyzvednutí zprávy z vyšetření volejte p. Holové na 777 357 239             (pokud se nedovoláte, volejte na hlavní mobil PPP 602 102 833)
• dostavit se v maximálním počtu 1 dítě a 1 rodič (výjimka musí být odůvodněná a předem domluvená s pracovnicí PPP, která dítě bude vyšetřovat)
• podmínkou je být zcela zdrávi – jak vy a dítě (pokud nejde o chronické, např. alergické onemocnění), tak blízká rodina, nechoďte do PPP, pokud je někdo z rodiny v karanténě (požádejte o nový termín). V PPP podepíšete prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
• po vstupu do PPP použijte dezinfekci rukou
• v  prostorách PPP bude mít rodič i dítě respirátor nebo certifikovanou roušku přes ústa i nos po celou dobu (výjimkou jsou velmi malé děti)
• pracovnice PPP se bude při vyšetření chránit respirátorem nebo certifikovanou nanorouškou, po vašem odchodu dezinfikujeme pracovní prostor
Děkujeme, že nám pomáháte chránit zaměstnance PPP a zachovat tak provoz poradny.