Preventivní opatření v souvislosti s výskytem coronaviru a chřipky
V souladu s opatřeními přijatými Libereckým krajem, Krajskou hygienickou stanicí v Liberci a složkami Integrovaného záchranného systému ze dne 27.2.2020 a nařízením vlády ze dne 10.3.2020.
  • Pokud jste vy nebo vaše dítě nemocní (i pouhé nachlazení)
  • Pokud jste pobývali kdekoliv v zahraničí v období posledních dvou týdnů
nechoďte na vyšetření do PPP !!! 
  • Nevstupujte do prostoru PPP (ani do čekárny), mohli byste ohrozit ostatní naše klienty a pracovníky PPP, a to ani v případě, že se cítíte zdraví !!!
  • Zavolejte si včas o náhradní termín vyšetření, který bude po dohodě s Vámi nastaven nejdříve 14 dní po Vašem návratu ze zahraničí nebo uzdravení. Rádi Vám termín prohodíme s jiným klientem, nebudete muset čekat déle, než je nezbytné.
Děkujeme za Vaši ohleduplnost a zodpovědné  jednání
V Jablonci n.N., dne 10.3.2020
Mgr. Ivana Ullmannová, ředitelka PPP Jablonec nad Nisou