Od 11.5. opět vyšetřujeme klienty za předpokladu dodržení hygienických opatření:

  • do PPP je umožněn vstup jen předem objednanému klientovi (dítěti) a JEDNOMU rodiči (doprovodu)
  • před vyšetřením vám zavolá konkrétní pracovnice PPP a domluví se s Vámi na postupu, který je nutné dodržet
  • nejen dítě a doprovod, ale i všichni členové domácnosti musí být zcela zdraví !!!
  • oba budete mít roušku (dítě i rodič)dítě si během vyšetření bude moci roušku sundat do sáčku. Rodič je po celou dobu v roušce.
  • přineste si vlastní propisovačku a dítěti dvě obyčejné tužky
  • zdola před vstupem do budovy zavoláte pracovnici PPP, ke které jdete na její telefon a domluvíte se, zda už můžete dovnitř. Choďte načas, čekárnu nelze využít. Pokud přijdete dřív, musíte čekat venku. Stejně tak rodič během delšího vyšetření.
  • nejezděte výtahem s dalšími lidmi.
  • po vstupu do prostor PPP si ihned dezinfikujete ruce dítě i rodič – dezinfekce je k dispozici
  • pracovnici PPP hlásíte využití WC, aby mohlo být po vás ihned dezinfikováno, po použití WC si opět dezinfikujte ruce.
  • po ukončení vyšetření dezinfikujeme kancelář a větráme – tedy před každým novým klientem.

Děkujeme za respektování pokynů, jsou v zájmu zdraví nás všech a udržení chodu poradny.

Kolektiv PPP