https://uapomocvkrizi.cz

Komu je tento web určen?

Všem, kteří se angažují v pomáhajících profesích a v těchto nelehkých chvílích ocení podpůrný materiál pro práci s lidmi v krizi. Stručně shrnujeme zásadní poznatky z krizové intervence a nabízíme vám výčet jejich technik.

Těžit z našich textů jistě mohou i laici – těm však doporučujeme studium krizové intervence nad rámec tohoto webu.

Seznam organizací poskytujících krizovou pomoc je určen všem, kdo ho potřebují. Ceníme si vaší práce a věříme, že společnými silami nastalou situaci co nejlépe zvládneme.

Kolektiv studentstva ze 3. ročníku Katedry psychologie FF UK