Kompenzační cvičení pro děti

nabídka pro rodiče dětí 1. až 4. tř.:

Cvičení bude probíhat od 7. října 2019 vždy v pondělí 14,30 – 15,30 hodin v prostorách PPP, Smetanova 66, Jablonec nad Nisou
v budově internátu SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou
POZOR! Vchod k nám z ulice Pod Skalkou – přes recepci do 6. patra!

Základní cyklus cvičení je 10 lekcí (říjen- leden 2020) pro skupinku maximálně 6 dětí.
5. a 10. hodina bude probíhat za účasti rodičů (možnost společného cvičení dítě – rodič).

• Cvičení je určeno pro děti, které se jeví jako poměrně živé, nesoustředěné nebo naopak málo aktivní, bojácné, zakřiknuté nebo nemotorné.
Vhodné je i pro děti s poruchou koncentrace pozornosti a aktivity.
• Cvičení pomáhá dětem vyrovnat se lépe s vlivy okolí a s každodenními nároky, učí se ovládat své tělo prostřednictvím speciálních kompenzačních cviků.
• Cvičení je zaměřené na: správné dýchání, relaxaci, rozvoj hrubé i jemné motoriky, koordinační cvičení, využití prvků z dětské jógy.

V případě zájmu nás kontaktujte: na tel. 770 100 329 kopecka@pppjbc.cz
602 118 966 kozlovska@pppjbc.cz
601 339 175 beranova@pppjbc.cz

Bez předchozího přihlášení dítěte není jeho účast možná.
Ke cvičení dítě potřebuje pouze pohodlné oblečení, pití.

Na setkání se těší: Mgr. Veronika Beranová – speciální pedagog
Mgr. Jana Kopecká – speciální pedagog
Mgr. Blanka Kozlovská – speciální pedagog