Milí rodiče, ještě před karanténou jsme zvládly vyšetřit přes 130 dětí, které tedy mají jasno a rodiče mají v ruce případné doporučení k odkladu – to musíte dát škole (elektronicky scan, poštou, vhozením do schránky na škole) – přečtěte si na stránkách školy, kam se hlásíte,, jak postupovat, může se to lišit.

Asi u 100 dětí jsme vyšetření nestihly a v nejbližších dnech Vás budou telefonicky kontaktovat jednotlivé spec.pedagožky PPP, ke kterým jste měli termín nebo Vás dostaly přidělené zatím bez termínu. Všechny obvoláme a domluvíme se.

Pokud je odklad naprosto jasný (např. zdr.stav s potvrzením od lékaře, doporučení logopeda apod.), pak v této mimořádné situaci budeme jen telefonicky konzultovat s rodiči a školkou a doporučení vyhotovíme. Následně budete mít možnost přijít např. v létě, na podzim se svým dítětem na posouzení vývoje, abyste se mohli zaměřit na oslabené oblasti během odkladového roku.

Tak ale nelze postupovat u všech dětí, většinou bude vyšetření v PPP nutné. Termín teď nikdo neodhadne, není jasné, kdy bude možné vyšetřovat, i když asi s rouškami. Přesto buďte v klidu. V dubnu, v termínu a způsobem, který určí Vaše ZŠ, podáte žádost o přijetí a případně sdělíte, že chcete odklad a čekáte na vyšetření, ředitel ZŠ pak přeruší správní řízení o přijetí do doby, než dostanete a doručíte mu doporučení k odkladu z PPP.

V případě dotazů a nejasností nám můžete napsat nebo zavolat. Přejeme pevné zdraví.

Za kolektiv PPP Mgr. Ivana Ullmannová