odkaz:  https://www.centrumlocika.cz/novinky/jak-mluvit-s-detmi-o-valce

služby Linky bezpečí:  dětská Linka bezpečí 116 111 a Rodičovská linka 606 021 021, jsou všem k dispozici