Zpravodaj Rodinám 2_2020

2.číslo Zpravodaje rodinné politiky Libereckého kraje najdete na našem webu v sekci Materiály – Materiály pro rodiče

Informace k semináři vých.poradců a metodiků prevence

Vážení, vzhledem k okolnostem jsme nuceny nahradit výjezdní dvoudenní seminář webinářem. Pozvánku najdete v rubrice O poradně – Pozvánky na akce PPP. První část webináře s dr. Průšovou na téma  Krizové situace v životě žáka...

Pozvánka do PPP pro rodiče

Vážení rodiče Za tým PPP Jablonec si Vás dovoluji pozvat na akci: Inspirace pro Ježíška ve spolupráci s Grónskou zemí Dne 3. 11. 2020 od 16.00 do 18.00 hodin V prostorách Pedagogicko – psychologické poradny Jablonec nad Nisou vchod...