Pokyny k vyzvedávání zpráv

Vážení rodiče, pokud Vám už přišla nebo přijde od nás SMS, že je pro Vás připravena zpráva z vyšetření, řiďte se těmito pokyny: v čase 8 – 12 h nejprve volejte na telefon p.Holové 777 357 239 – pouze na tomto čísle je možné...

Pokyny k vyšetření v PPP

Od 11.5. opět vyšetřujeme klienty za předpokladu dodržení hygienických opatření: do PPP je umožněn vstup jen předem objednanému klientovi (dítěti) a JEDNOMU rodiči (doprovodu) před vyšetřením vám zavolá konkrétní pracovnice PPP a domluví se s Vámi...