Odkaz na uveřejněné zprávy na webu PPP: Bezpečné klima ve školách – závěrečná zpráva  a Školní metodici prevence – evaluace    https://www.pppjbc.cz/metodicke-materialy/

“V  roce 2020 byl zrealizován krajský projekt „Bezpečné klima ve školách v Libereckém kraji II”. Součástí tohoto projektu je závěrečná zpráva s evaluací.”

Mgr. Miloslav Hlubuček, metodik speciálního vzdělávání, primární prevence, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a * 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 226 241
e-mail: miloslav.hlubucek@kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz