PROJEKT EU

Jsme zapojeni v projektu EU
Projekt Poradenství v Libereckém kraji č. CZ.1.07/1.2.00/14.0133, který je financován z ESF (OPVK) a státního rozpočtu ČR.

 Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.00/140133
 Název operačního projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 Název projektu: Poradenství v Libereckém kraji
 Datum zahájení projektu: 1.4.2010
 Datum ukončení projektu: 31.5.2013

Poradna se přihlásila do uvedeného projektu od 1.4.2010, cílem je komplexní rozvoj psychologických a speciálně-pedagogických služeb na území Libereckého kraje. Součástí projektu je také další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v poradenské tématice.
Projekt navazuje na specifické cíle oblasti podpory 1,2 Rovné příležitosti dětí a žáků, je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007 a Libereckého kraje 2008. Nositelem projektu je Liberecký kraj, projekt je realizován na základě partnerství PPP  a Libereckého kraje.

V rámci udržitelnosti projektu nadále i po jeho skončení podporuje Krajský úřad Libereckého kraje některé další aktivity poradny, zejména vzdělávací akce pro odbornou veřejnost. Tato podpora je plánována až do roku 2018.