JAK ZAŽÁDAT O VYŠETŘENÍ

Žádost o vyšetření podává zákonný zástupce (rodič) nezletilého dítěte nebo sám zletilý student (starší 18-ti let). O vyšetření může požádat i škola, např. zasláním vyplněného školního dotazníku - vždy ale pouze s vědomím a souhlasem rodičů. Škola ani jiná instituce nemůže objednat dítě na vyšetření bez vědomí a souhlasu rodičů.

Objednat se můžete:
Žádosti o vyšetření přijímá sociální pracovnice p.Milada Šmirausová. 
Po přijetí je objednávka zařazena podle data do vnitřního objednávkového systému.

Jaké informace od Vás při objednání potřebujeme:
  • jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště
  • školu a třídu  kterou dítě navštěvuje
  • zda dítě bylo již v naší poradně vyšetřeno a kdy
  • zda bylo dítě vyšetřeno v jiné PPP, na dětské psychiatrii nebo neurologii (k vyšetření pak potřebujeme předložit zprávy z vyšetření)
  • jaký je důvod žádosti o vyšetření, tedy jaké problémy máte
  • kdo objednává, jméno rodiče (zák. zástupce), jeho email a telefon

K objednání nepotřebujete: doporučení lékaře, průkaz zdravotní pojišťovny, rodné číslo dítěte, souhlas nebo doporučení školy. Vyšetření je BEZPLATNÉ.

V případě obtíží při zvládání nároků učiva nebo konfliktů v kolektivu třídy je pro nás užitečné, aby rodič požádal školu o vyplnění školního dotazníku (ke stažení v rubrice Dotazníky), který může zaslat do poradny poštou, emailem nebo ho může rodič přinést až k vyšetření. 
Pokud si ale nepřejete, aby škola o vyšetření věděla, budeme to plně respektovat a dotazník nebudeme vyžadovat. Bez Vašeho souhlasu také nebudeme se školou o dítěti komunikovat.

Co je třeba vzít s sebou:
  • školní sešity (domácí sešity), žákovskou knížku (pokud jde o výukové problémy)
  • odborné posudky a zprávy z případných vyšetření v jiných zařízeních
Sdělení termínu vyšetření: písemnou pozvánkou, telefonicky nebo na uvedený kontaktní email Vám sdělíme konkrétní termín vyšetření a hodinu. Pokud se Vám termín nehodí nebo už o vyšetření nemáte zájem, je nutné nás kontaktovat a sdělit nám to. Termín bude využit pro dalšího klienta, Vám nabídneme náhradní termín. Vyšetření většinou probíhá ve dvou dvouhodinových blocích (psychologické a speciálně-pedagogické), proto Vám často sdělíme dva termíny návštěvy a je nutné dostavit se na oba termíny (většinou ve dvou různých dnech, což je pro dítě lépe zvládnutelné).

Objednací doba je podle zákona 3 měsíce. Pokud je to ale v našich silách, snažíme se vyhovět co nejdříve. Pokud se k vyšetření v domluveném termínu bez omluvy nedostavíte, Vaše žádost je z pořadníku vyřazena - v případě, že se znovu objednáte, budete opět čekat jako byste se objednali poprvé. V případě, že se včas omluvíte, Vám naopak najdeme co nejbližší volný termín.

Podrobné informace, které poradenské zařízení podle zákona povinně poskytuje klientům a jejich zákonným zástupcům, najdete v přílohách. Před samotným vyšetřením Vám rádi zodpovíme případné dotazy. 
Ċ
Ivana Ullmannová,
17. 9. 2016 13:43
Ċ
Ivana Ullmannová,
17. 9. 2016 13:44
Ċ
Ivana Ullmannová,
18. 9. 2016 2:06
Ċ
Ivana Ullmannová,
17. 9. 2016 13:45